Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel GÜL – İSLAM YENİLMEDİ YENİLMEYECEK!

Suriye üzerinde oynanan savaşta kaybeden İslam değil Müslümanlardır. Aldatılan Müslümanların Batı’dan aldığı Ahlak Sistemi yenildi. Haçlı zihniyeti, İslam’ın yeryüzünde vuku bulduğundan Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarına kadar Hiçbir zaman İslam karşısında zafer kazanamamıştır. Bu hezimetler karşısında yok olmaya başlamış olan haçlı zihniyeti ne yazık ki; İslam üzerinde bir iman operasyonu düzenlemiş ve kat’i olmasa da başarılı olmuştur. Osmanlı’nın yıkılışından sonra batı, haçlı zihniyetinin felsefi düşüncesinin temelini oluşturduğu, istediği gibi yönetebilecekleri ve istediklerinde karşısında zafer kazanabilecekleri, Batı modelli İslam Ülkeleri kurdular. Bu modeller her İslam ülkesinde değişik sistemlerle uygulandılar. Kimi kapitalizm, Kimi Liberalizm, Kimi de Komünizmle şekillendi.

Haçlı zihniyetinin bu sistemlerden asıl gayesi; asırlardır zafer üstüne zafer kazanan İslam’ı, yenilgiye uğratarak tüm dünya ya İslam Yenilmez değildir mesajını vermekti. Bu gün batı kendi kurduğu sistemlerle ayakta tuttuğu Müslümanlara Suriye de yenilgi yaşatarak, İslam’ı yendiğini zannediyor. Bu yenilgi oysaki haçlı zihniyet felsefesi ile kurulmuş sistemlerde yoğrulmuş Müslümanların yenilgisidir. Yani kapitalizm, liberalizm ve Komünizm yenilmiştir ve yenilecektir de. Yenilmeyen İslam’dır, Müslümanlar değil. Haçlı zihniyeti çok iyi biliyor ki; İslam medeniyetinin yetiştirdiği İnsan, Allah’ın yardımı ile yenilmeyecektir. Tüm bu senaryo asırlar önce Şeytanın ve bu gün Şeytanın dostlarının Allah’a iman etmiş müminlere karşı kurdukları bir tuzaktır. Fakat onlar bilmiyorlar mı; Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Elbette İslam Yenilmedi Yenilmeyecek!